nasze postępowania

PO1P/GU/1116/2023

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań postanowieniem z dnia 11 września 2023 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Michał Stafiej, PESEL 92072911670.

PO1P/GU/318/2023

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2023 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Robert Dudziak, PESEL 87102801337.

PO1P/GU/299/2023

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2023 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Elżbieta Nowak, PESEL 59031705288.

PO1P/GU/251/2023

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2023 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Sylwia Adamska, PESEL 81081602680.